Ngửi mùi biết tuổi

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, con người có thể đoán tuổi của nhau bằng cách ngửi mùi cơ thể. Theo Trung tâm Nghiên cứu về giác quan Mornell, không cần nhìn mặt, chỉ cần ngửi mùi cơ thể, con người có thể nhận biết người khác xung quanh mình đang…