nguoi an xin

Những người ăn xin bị gom vào trong một “lồng sắt” dài 50m để hạn chế hành vi quấy rầy du khách thập phương. Hôm 15/9 vừa rồi, trong một lễ hội tại thành phố Nam Xương tỉnh Giang Tây, người ta đã nhốt những người ăn xin vào trong một khu “lồng sắt” dài […] Trung Quốc: Gom ăn mày vào lồng sắt

Những người ăn xin bị gom vào trong một “lồng sắt” dài 50m để hạn chế hành vi quấy rầy du khách thập phương. Hôm 15/9 vừa rồi, trong một lễ hội tại thành phố Nam...