nguoi phu nu ram rau va ria mep

Người phụ nữ này đã quyết định không cạo ria mép và râu trong 1 tháng nhằm ủng hộ chiến dịch không sử dụng dao cạo râu Movember do Tổ chức Ung thư Anh phát động. Một người phụ nữ đã ủng hộ chiến dịch không sử dụng dao cạo râu Movember do Tổ chức […] Người phụ nữ rậm râu và ria mép

Người phụ nữ này đã quyết định không cạo ria mép và râu trong 1 tháng nhằm ủng hộ chiến dịch không sử dụng dao cạo râu Movember do Tổ chức Ung thư Anh phát...