người rùa

Đây là trường hợp của bé Umar Farooq, được sinh tại Pakistan. Farooq được sinh ra với tổng cộng 6 chân. Các chuyên gia cho rằng đây là kết quả của một cặp ký sinh trùng song sinh, hoặc là của một cặp song sinh dính liền vào cơ thể bé Umar và sau đó […] Kì lạ em bé sơ sinh có… 6 chân

Đây là trường hợp của bé Umar Farooq, được sinh tại Pakistan. Farooq được sinh ra với tổng cộng 6 chân. Các chuyên gia cho rằng đây là kết quả của một cặp ký sinh...