Truyện Ma Của Bạn Loan Tèo

Truyện 1 vong trêu Truyện này là truyện nhà bà hàng xóm mình, hôm nay mình mới có dịp chia sẻ cùng các bạn. Xóm mình đang ở là đất nghĩa địa, đây không phải là nơi nghĩa điạ quy hoạch mà là ngày xưa người ta toàn đưa người chết ra rìa làng chôn…