nhẫn bạc lớn nhất thế giới

Ông Mohammad Amin Saleem (Pakistan) vừa giới thiệu chiếc nhẫn bằng bạc lớn nhất thế giới. Chiếc nhẫn mang tên "Hương thơm của tình yêu" nặng tới 71,6 kg. Ông Mohammad Amin Saleem cho biết, đường kính bên trong của chiếc nhấn dài 85cm. 97,83% chất liệu của chiếc nhẫn là bạc nguyên chất. Trước đó, […] Chiếc nhẫn bạc lớn nhất thế giới

Ông Mohammad Amin Saleem (Pakistan) vừa giới thiệu chiếc nhẫn bằng bạc lớn nhất thế giới. Chiếc nhẫn mang tên "Hương thơm của tình yêu" nặng tới 71,6 kg. Ông Mohammad Amin Saleem cho biết,...