nhện khổng lồ

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết đây là con nhện cái, sống cách đây khoảng 160 triệu năm ở các khu rừng của phía Bắc Trung quốc, nơi mà khí hậu ấm và mang tính chất nhiệt đới hơn ngày nay. Giáo sư Chung Kun Shih, một thành viên trong đoàn nghiên […] Hóa thạch nhện khổng lồ

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết đây là con nhện cái, sống cách đây khoảng 160 triệu năm ở các khu rừng của phía Bắc Trung quốc, nơi mà khí hậu ấm...