nhiều mảng lông

Những mảng lông đen lốm đốm rải rác khắp cơ thể cậu bé 2 tuổi với mật độ dầy đặc đáng sợ. Cậu bé Bing Bing, 2 tuổi, đến từ một ngôi làng nhỏ ở Quảng Tây, Trung Quốc từ khi sinh ra đã có rất nhiều mảng lông trên người và chúng ngày càng […] Cậu bé có nhiều mảng lông trên người

Những mảng lông đen lốm đốm rải rác khắp cơ thể cậu bé 2 tuổi với mật độ dầy đặc đáng sợ. Cậu bé Bing Bing, 2 tuổi, đến từ một ngôi làng nhỏ ở...