Cô bé có… “nốt ruồi khổng lồ”

"Nốt ruồi khổng lồ" khiến cô bé không bao giờ dám mặc áo cộc tay. Mặc dù đã 10 tuổi nhưng cô bé Tư Kì chưa bao giờ dám mặc áo cộc tay hay mặc váy. Khi nhà trường phát cho áo đồng phục cộc tay, Tư Kì nằng nặc yêu cầu mẹ phải khâu…

Cô bé có… “nốt ruồi khổng lồ”

Mặc dù đã 10 tuổi nhưng cô bé Tư Kì chưa bao giờ dám mặc áo cộc tay hay mặc váy. Khi nhà trường phát cho áo đồng phục cộc tay, Tư Kì nằng nặc yêu cầu mẹ phải khâu thêm ống tay áo vào thì mới chịu mặc đến trường. Cô bé nói với…