Nữ “siêu nhân” nhìn được 99 triệu màu sắc

Mất 20 năm tìm kiếm và nghiên cứu, một nhà khoa học tận tâm mới phát hiện thấy người phụ nữ (không rõ danh tính) có khả năng phi thường trên. Đó là một trường hợp đặc biệt hiếm gặp ở con người. Mặc dù không thể nhìn được xuyên tường, hay biến đôi mắt…