CHẾT THẢM

Vào khoảng năm 2002 khi con đường Tú Mở đường mở rộng , sửa sang lại theo như đề xuất của người dân, những ngôi mộ từ đó cũng ít dần đi , thay thế những ngôi mộ vô chủ , hoang tàn kia là con đường tráng nhựa bằng phẳng , những ngôi nhà…