phở cuốn dài nhất

Chiếc phở được làm từ hơn 100kg nguyên liệu các loại, do hàng trăm người làm, có chiều dài 83,46m. Đây là chiếc phở cuốn dài nhất Việt Nam cho đến thời điểm này. Để làm chiếc phở cuốn này cần tới hơn 100kg nguyên liệu các loại.   Với sự tham gia của hơn […] Bánh phở cuốn dài nhất Việt Nam

Chiếc phở được làm từ hơn 100kg nguyên liệu các loại, do hàng trăm người làm, có chiều dài 83,46m. Đây là chiếc phở cuốn dài nhất Việt Nam cho đến thời điểm này. Để...