quả bóng lớn

Quả bóng đá “khổng lồ” này được làm nhằm để hưởng ứng cho mùa World Cup 2010. Tại Lagos, Nigeria, bắt nguồn từ cảm hứng của mùa World Cup 2010 đã bao trùm khắp Nam Phi khiến thành phố Lagos đã quyết định làm ra một quả bóng đá có kích thước lên tới hơn […] Quả bóng lớn nhất thế giới

Quả bóng đá “khổng lồ” này được làm nhằm để hưởng ứng cho mùa World Cup 2010. Tại Lagos, Nigeria, bắt nguồn từ cảm hứng của mùa World Cup 2010 đã bao trùm khắp Nam...