quần áo

Mình năm nay 23 tuổi. Tên Long. Có lẽ hơi già khi mới là sinh viên năm nhất. Tên trường của mình xin phép mình không tiện nêu ra đây. Câu chuyện mình kể ra đây là chuyện mình trực tiếp chứng kiến và đã nhiều ngày tháng đau đầu với nó. Từ trước đến […] Nhà trọ có Ma – Tác Giả Zidane10

Mình năm nay 23 tuổi. Tên Long. Có lẽ hơi già khi mới là sinh viên năm nhất. Tên trường của mình xin phép mình không tiện nêu ra đây. Câu chuyện mình kể ra...