quỉ ám

Vận động viên nổi tiếng người Pháp Charles Blondin (1824 – 1897) đã đi thành công qua hai đỉnh núi bắc qua thác nước nổi tiếng Niagara vào năm 1859. "The Great Blondin" (biệt danh được lấy từ tên của cha ông) đã trở thành ngôi sao trên toàn thế giới nhờ kì tích lẫy […] Những người đi trên “dây tử thần”!

Vận động viên nổi tiếng người Pháp Charles Blondin (1824 - 1897) đã đi thành công qua hai đỉnh núi bắc qua thác nước nổi tiếng Niagara vào năm 1859. "The Great Blondin" (biệt danh được lấy...