Quốc gia chỉ có 6 người

Đó là quốc gia có tên Molossia nằm ở gần vùng Dayton, bang Nevada (Mỹ). Molossia là một quốc gia thành lập năm 1977 và được công nhận bởi hiệp định Montevideo. Nó nằm ở gần vùng Dayton, bang Nevada nước (Mỹ) với diện tích tổng cộng khoảng 14 mẫu Anh. Vương quốc chỉ có […] Quốc gia chỉ có 6 người

Đó là quốc gia có tên Molossia nằm ở gần vùng Dayton, bang Nevada (Mỹ). Molossia là một quốc gia thành lập năm 1977 và được công nhận bởi hiệp định Montevideo. Nó nằm ở...