QUỶ BÁN GÀ – Tác Giả TamThành Võ

Sau cái đêm kinh hoàng năm đó,em và thằng Trọn vẫn thất nghiệp tiếp tục! Hai thằng quyết định đi mua gà nòi về bán lại kiếm lời vì tụi em cũng biết chút ít về coi gà đá,mua gà vườn về nuôi cho sung rồi bán lại cho mấy ông đá gà đâu cũng…