Sinh vật kì dị

Đó là loài sinh vật biển có tên Pyura Chilensis. Pyura Chilensis có vỏ trông giống hệt như một hòn đá. Chúng sống mật độ dày trên bờ biển Chile và Peru. Loài Pyura trông giống hệt một hòn đá biển Loài sinh vật này hấp thụ dinh dưỡng bằng nước biển và có thể […] Kinh ngạc “hòn đá… chảy máu”

Đó là loài sinh vật biển có tên Pyura Chilensis. Pyura Chilensis có vỏ trông giống hệt như một hòn đá. Chúng sống mật độ dày trên bờ biển Chile và Peru. Loài Pyura trông giống...