socola cao 10m

Roger đã hoàn thành cây Noel bằng socola ngay trong studio của anh tại Sceaux, Paris. Cái Noel này cao gần 10m và được làm bằng 4 tấn socola.  Patrick Roger đã phải bỏ ra 45.000 USD để mua socola đen  và bỏ ra 4 tháng để hoàn thành cây Noel bằng socola này. Roger […] Cây Noel bằng socola cao 10m

Roger đã hoàn thành cây Noel bằng socola ngay trong studio của anh tại Sceaux, Paris. Cái Noel này cao gần 10m và được làm bằng 4 tấn socola.  Patrick Roger đã phải bỏ ra 45.000...