tac gia heo ngoc

Chào mọi người tôi lần đầu tiên viết bài,chắc 1 điều rằng văn mình thì k hay và tuyệt đối đây là câu chuyện ma có thật 100% và người gặp chính là bản thân tôi. Trước khi bước vào câu chuyện cho mình kể sơ lược về gd và ngôi nhà mình sắp đề […] NGÔI NHÀ MA .Tác giả Heo ngốc

Chào mọi người tôi lần đầu tiên viết bài,chắc 1 điều rằng văn mình thì k hay và tuyệt đối đây là câu chuyện ma có thật 100% và người gặp chính là bản thân...