tắm sửa

Họ có thể đằm cơ thể của mình trong bột cà ri, dầu mỏ, rượu vang đỏ, đất, bia và thậm chí là cả bùn đen. Trong số 9 kiểu tắm kì lạ nhất hành tinh dưới đây, có lẽ cách tắm phổ biến nhất là tắm bằng sữa. Và đáng ngạc nhiên hơn là […] Tắm kiểu “không đụng hàng”

Họ có thể đằm cơ thể của mình trong bột cà ri, dầu mỏ, rượu vang đỏ, đất, bia và thậm chí là cả bùn đen. Trong số 9 kiểu tắm kì lạ nhất hành...