Nuôi cừu Tây Tạng, thú vui mới của đại gia Trung Quốc

Cừu Dolan có cái mũi khoằm, đôi tai to, dài và cụp, điểm đặc biệt là chúng có tới hai cái đuôi, sinh trưởng tại vùng Tây Tạng, lớn rất nhanh, thịt thơm ngon có tiếng. Ông Lưu Phong Hoa – một người nuôi cừu 48 tuổi ở thành phố Aksu,Tây Tạng cho biết,rất nhiều…