thân thiện

Anh Lao Yang, nông dân ở tỉnh Hắc Long Giang đã bất ngờ khi trở về nhà và nhìn thấy mèo Niu Niu của mình đang chơi đùa với hàng chục chú gà con. Cô mèo Niu Niu nằm chơi bên đàn gà con. Ảnh: Orang.e Anh Lao cho biết, khi mở cửa nhà, anh […] Cô mèo thân thiện với đàn gà con

Anh Lao Yang, nông dân ở tỉnh Hắc Long Giang đã bất ngờ khi trở về nhà và nhìn thấy mèo Niu Niu của mình đang chơi đùa với hàng chục chú gà con. Cô mèo...