thế giới động vật

Đôi khi tạo hóa cũng tạo nên những loài động vật đột biến đáng thương và bắt chúng phải sống thiệt thòi hơn những đồng loại của mình. Sự kỳ diệu của tạo hóa đã ban cho muôn loài những hình thù khác nhau đồng thời giúp thế giới động vật trở nên vô cùng […] Những dị nhân trong thế giới động vật

Đôi khi tạo hóa cũng tạo nên những loài động vật đột biến đáng thương và bắt chúng phải sống thiệt thòi hơn những đồng loại của mình. Sự kỳ diệu của tạo hóa đã ban...