Người phụ nữ hơn 40 năm ăn thịt sống

Người phụ nữ 48 tuổi có “thâm niên” ăn thịt sống 40 năm này có tên là Lương Sảng, sống tại Đại Liên (Trung Quốc). Cô Lương Sảng chia sẻ cùng phóng viên rằng, sở thích ăn thịt sống của cô xuất phát từ hồi còn nhỏ. Lúc đầu, cô thử ăn thịt sống xem…