Truyện ma có thật: Thuận Kiều Plaza – Tác Giả Khun YaoKy

Full đầy đủ các phần của Truyện ma có thật: Thuận Kiều Plaza cho các bạn tiện theo dõi. Được 1 ông anh quen từng là chủ đầu tư của nhiều căn hộ bên Thuận Kiều. Câu chuyện xảy ra nhiều năm trước kia anh ấy kêu mình ghé Block C tầng 30 của Thuận…