ma trêu! phần 1 – Tác Giả ngô thế nho

1 thời gian khá dài sau vụ mình gặp ma “khi ma qua đường” khiến cho mình bị nứt xương tay và nghỉ làm hơn tháng qua là câu truyện về ma trêu.và cũng lặng bóng time dài kiến nhiều người nt hỏi thăm về tai nạn và hỏi sao không post truyện ma nữa,…