trận mưa giun

Các học sinh đã phải chạy tán loạn để tránh khỏi hàng chục con giun "từ trên trời rơi xuống". Các học sinh tại một trường học ở Scotland đã phải chạy tán loạn để tránh khỏi hàng chục con giun rơi xuống từ trên trời cùng nước mưa khi các em đang thực hiện […] Náo loạn vì trận mưa giun

Các học sinh đã phải chạy tán loạn để tránh khỏi hàng chục con giun "từ trên trời rơi xuống". Các học sinh tại một trường học ở Scotland đã phải chạy tán loạn để tránh...