trên ebay

Trong một phút “hứng tình”, Kevin Kirkland đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. “Một kỹ sư tin học đã chết sau khi cố gắng khỏa thân và biểu diễn những màn sex trên một cái cây với một dây sợi thừng đang buộc chặt “cậu nhỏ” của mình”, thời báo Anh đưa […] Chết vì làm chuyện ấy trên cây

Trong một phút “hứng tình”, Kevin Kirkland đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. “Một kỹ sư tin học đã chết sau khi cố gắng khỏa thân và biểu diễn những màn sex...