trò chơi dành cho động vật

Hiện nay đã xuất hiện trò chơi "ăn kiến" trên nhiều loại máy điện thoại di động dành cho động vật. Trò chơi này hiện lên những chú kiến y như thật trên màn hình, khiến các loài vật ưa ăn kiến như thằn lằn, ếch,… không thể phân biệt được. Khi chúng đớp mồi […] Động vật cũng có trò chơi điện tử

Hiện nay đã xuất hiện trò chơi "ăn kiến" trên nhiều loại máy điện thoại di động dành cho động vật. Trò chơi này hiện lên những chú kiến y như thật trên màn hình,...