trộm laptop

Một giáo sư đại học ở Thụy Điển bị mất chiếc laptop nhưng ông rất đỗi ngạc nhiên khi tên trộm đã mail lại dữ liệu trong máy cho ông. "Câu chuyện này khiến tôi cảm thấy vẫn còn niềm tin vào lòng tốt của con người", vị giáo sư ở Đại học Umea chia […] Trộm lấy laptop nhưng gửi lại dữ liệu

Một giáo sư đại học ở Thụy Điển bị mất chiếc laptop nhưng ông rất đỗi ngạc nhiên khi tên trộm đã mail lại dữ liệu trong máy cho ông. "Câu chuyện này khiến tôi cảm...