[tâm linh] cứu em với các thím – Tác Giả vyrarchz

Hic, dạo này em đang phải làm bài tốt nghiệp, khoảng 1 tháng nữa là nộp bài rồi nhưng nhà em có biến Có hôm em ở nhà một mình, cái giường sắt trong nhà tự nhiên kêu cọt kẹt như thể có người ngồi lên vậy. Em xoay sang nhìn thì chẳng thấy ai…

Nghi Lễ Trừ Tà Ở Việt Nam Ngày Xưa – FULL TruyenMaCoThat.Net

Thấy hiệu tay, viên hầu đồng biết là vía Phạm phò mã tức là Phạm Ngũ Lão giáng đàn, bèn lấy trên mắc chiếc áo nhiễu điều, mặc phủ lên áo thâm pháp sư và chít vành khăn đỏ lên đầu