Chuyện Gia Đình Tôi – Tác Giả đại dương xanh 06

Qua nhiều trải nghiệm tôi nhận thấy tác động của thế giới tâm linh tới chúng ta rất nhiều mà ko dễ nhận ra được. Nó xảy ra xung quanh chúng ta, tác động vào mọi mặt, mọi gia đình và gây ra những hậu quả… nhưng bằng định kiến, tư duy khoa học…chúng ta…