truyen ke lai trong xom

Mấy hôm nay mình ở nhà mà sốt sình sịch chuyện là thê này cách đây mấy hôm , gần nhà mình có cô hàng xóm bị một hồn ma nữ nhập. Thấy mọi người kể là con ma nó thích chông của cô này nên nó nhập vào để hại mà con ma nữ […] Truyện Kể Lại Trong Xóm Em

Mấy hôm nay mình ở nhà mà sốt sình sịch chuyện là thê này cách đây mấy hôm , gần nhà mình có cô hàng xóm bị một hồn ma nữ nhập. Thấy mọi người...