truyen ma 2015

Các thím nghĩ gì về cái đám ma của một người điên, chết vì điện giật , và….nhiều cái đằng sau nữa!?? Vâng chính em đã được chứng kiến cái cảnh đưa tang đầy kinh sợ này… Đây là câu truyện đã xảy ra hoàn toàn với xóm em một xóm nhỏ trong cái tỉnh […] Truyện Có Thật – Đám Ma Người Điên

Các thím nghĩ gì về cái đám ma của một người điên, chết vì điện giật , và....nhiều cái đằng sau nữa!?? Vâng chính em đã được chứng kiến cái cảnh đưa tang đầy kinh sợ...