Chuuyện ở Bênh viện thật 100% – Tác Giả MEXEHANGHIEU

Chào các bác, Em xin kể lại câu chuyện ma sau đây mà thằng bạn em nó làm bác sĩ nó thấy ma và kể lại, sự thật 100%. Câu chuyện thứ 1) Thằng bạn em nó làm ở khoa hồi sức tích cực của bệnh viện, nơi có nhiều bệnh nặng nhất, bệnh nhân…

Chuyện ma ở trường cũ – Tác Giả ‎Phuc Thanh

câu truyện mình kể có thật 100% nhé nên mình dùng từ địa phương cho nội dung thêm chân thật,mng cho mình ý kiến rồi mình tiếp thu nhe.Chuyện là lúc mình còn nhỏ mình ko nhớ cụ thể mình bao nhiêu tuổi chỉ biết là mình chưa học lớp 1,ngày xưa thời của mình…