Chuyện Về Cô Ruột Mình – Tác Giả CNFnho

Chuyện thứ 1: Chuyện về cô ruột của mình. Bị mất cách đây 5 năm nhé. Cô chú mình chỉ có một con gái đang sống với chồng ở nước ngoài nên khi cô mất. Nhà chỉ còn có chú. Chú mình hay đi ra nước ngoài giảng dậy nên nhà thường phải nhờ một…