Chuuyện ở Bênh viện thật 100% – Tác Giả MEXEHANGHIEU

Chào các bác, Em xin kể lại câu chuyện ma sau đây mà thằng bạn em nó làm bác sĩ nó thấy ma và kể lại, sự thật 100%. Câu chuyện thứ 1) Thằng bạn em nó làm ở khoa hồi sức tích cực của bệnh viện, nơi có nhiều bệnh nặng nhất, bệnh nhân…