Truyện có thật 1 của thanh niên làm net – netphatmtv

Truyện 1 : đây là 1 câu chuyện có thật, và người gặp ma là mình…. mình 26 tuổi,nhưng đã có thâm niên 5 năm làm net (chẳng là ngày xưa nghỉ ngang năm 1 cntt và quyết tâm ra xã hội làm ăn…hehe) Quán net đầu tiên mình mở ở đường Mai Xuân Thưởng,gần…