truyen ma ong bay

Trước khi kể chuyện của mình, mình muốn nói với các bạn thế này, thế giới này rất rộng lớn và còn quá nhiều điều con người chưa khám phá hết, mình không mê tín (ko đi lễ lạt chùa chiền và cũng chẳng kiêng kỵ gì, mùng 1 thích lên mình vẫn cắt tóc […] Ông Bảy – Tác Giả Phạm Trang

Trước khi kể chuyện của mình, mình muốn nói với các bạn thế này, thế giới này rất rộng lớn và còn quá nhiều điều con người chưa khám phá hết, mình không mê tín...