truyen ma vong theo

Mình là chúa sợ ma, mà rất là mê nghe kể chuyện ma. Lúc mẹ mình còn sống, mỗi khi nhà cúp điện, mẹ hay gom mấy chị em mình lại nằm kể chuyện ngày xưa của ba mẹ , của mấy chị em lúc còn nhỏ rồi cả nhà cùng cười vui vẻ, mình […] Vong theo – Tác giả VB

Mình là chúa sợ ma, mà rất là mê nghe kể chuyện ma. Lúc mẹ mình còn sống, mỗi khi nhà cúp điện, mẹ hay gom mấy chị em mình lại nằm kể chuyện ngày...