ve tranh duoi long bien

Đặc biệt, tại Ukraina đã mở một trường học dạy chuyên sâu môn vẽ dưới nước độc đáo này. Các họa sỹ thích bơi lặn nay đã có thể thỏa đam mê cả hai loại hình, lặn và vẽ, cùng lúc. Đặc biệt, tại Ukraina đã mở một trường học dạy chuyên sâu môn vẽ […] Vẽ tranh dưới lòng biển

Đặc biệt, tại Ukraina đã mở một trường học dạy chuyên sâu môn vẽ dưới nước độc đáo này. Các họa sỹ thích bơi lặn nay đã có thể thỏa đam mê cả hai loại hình,...