Những xác chết đột nhiên sống lại

Người chết tỉnh dậy la hét ầm ĩ Vào tháng 7/2011, một người đàn ông Nam Phi 50 tuổi đã bất ngờ tỉnh dậy trong nhà xác sau khi “ngủ” 24 giờ liền ở đây và la hét dữ dội đòi ra khỏi đó. Các nhân viên đang làm việc ở đây vô cùng hoảng…