xe cổ bằng nắp lon

Ông Herman Divers, ở bang Kansas, Mỹ, là người nổi tiếng với việc biến những chiếc nắp lon không sử dụng thành những chiếc xe lạ mắt và độc đáo. Ông Herman sưu tập nắp lon từ những năm 1970 và mười năm sau ông bắt đầu ghép những chiếc xe nắp lon đầu tiên. […] Bộ sưu tập xe cổ bằng nắp lon

Ông Herman Divers, ở bang Kansas, Mỹ, là người nổi tiếng với việc biến những chiếc nắp lon không sử dụng thành những chiếc xe lạ mắt và độc đáo. Ông Herman sưu tập nắp lon...