xương người

San Bernardino alle Ossa là một nhà thờ nằm ở Milan, thuộc miền bắc nước Ý, nổi tiếng với một nhà nguyện nhỏ được trang trí bằng xương người. Năm 1210, khi nghĩa trang liền kề hết chỗ, người dân nơi đây dựng một căn phòng để cất giữ xương. Sau đó, vào năm 1269, […] Nhà thờ xương người ở Italia

San Bernardino alle Ossa là một nhà thờ nằm ở Milan, thuộc miền bắc nước Ý, nổi tiếng với một nhà nguyện nhỏ được trang trí bằng xương người. Năm 1210, khi nghĩa trang liền...

Phát hiện này đã chứng minh rằng, nơi đây có người ở sớm hơn đến 20.000 năm so với giả thuyết đã được công nhận trước đó. Mới đây, các nhà khảo cổ tại Philippines đã phát hiện được một mẩu xương người. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mẩu xương người này có tuổi […] Phát hiện xương người 67000 năm tuổi

Phát hiện này đã chứng minh rằng, nơi đây có người ở sớm hơn đến 20.000 năm so với giả thuyết đã được công nhận trước đó. Mới đây, các nhà khảo cổ tại Philippines...