Home Chuyện Lạ Có Thật “Tròn mắt” với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu

“Tròn mắt” với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu

Chúng ta sẽ phải thực sự ngả mũ khâm phục khả năng sáng tạo cũng như bắt chước của những “bậc thầy” trong việc cho ra đời những sản phẩm nhái thương hiệu nổi tiếng. Không những sản phẩm nhái giống hàng thật về dạng mẫu mã mà họ còn thể hiện khả năng linh hoạt bằng cách luồn lách thông qua những cái tên thương hiệu, nhìn chúng, ta dễ lầm tưởng như thương hiệu gốc nổi tiếng mà lại không phải nó. Hãy xem những hãng nào hay có hàng nhái và giống thật nhất nhé.

1. Adidas – Thương hiệu thể thao nổi tiếng
 

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

Không nhìn kỹ là dễ bị nhầm lắm đấy nhé

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

abcids

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

Logo thì giống hệt luôn mỗi tên khác thôi

2. Puma – Thương hiệu thể thao với biểu tượng con báo

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

Pmua…

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC

 

Logo làm rất tỉ mẩn này

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

Thế này thì ai mà chả nhầm cơ chứ, từ logo cho đến
tên thương hiệu đều giống giống

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

Còn đây thì là Pamu.
 

3. Panasonic

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

Passunnic và Panasonic

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

Từ loa…

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

…Cho đến pin nhỏ xíu cũng nhái luôn
 

4. Sony

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
Chữ O được thay thế bằng chữ Q

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

Quả là những cái tên rất dễ gây ra nhầm lẫn nhỉ
 

5. Máy PSP

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

Các bạn nam yêu thích sản phẩm PSP sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho thiết bị này đấy

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

7. Đến cả KFC cũng có hàng nhái đấy

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

Gà KLG nhé.

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
 

Sự sáng tạo của người Trung Quốc đây
 

Còn rất nhiều nhãn hiệu nhái nữa này xem bạn có nhận ra không nhé:

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
Canon nổi tiếng nè…

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
Bạn có nhận ra đây là nhãn hiệu NOKLA chứ không phải NOKIA không?

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
Hẳn một cửa hàng to đùng nhái của ESPRIT

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
Giày Converse “dởm”

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
Docha&Cavanov sánh với Dolce &Gabbana

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
Có cả tất Firefox dành cho bạn nào yêu thích công nghệ

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
Bột giặt Tids

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
Nhìn kỹ nhé Samsing chứ không phải Samsung đâu

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
Chỉ là đổi ký tự S về sau thôi là đã được thương hiệu mới rồi…

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
Boos nhái Boss

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC

"Tròn mắt" với những kiểu nhái thương hiệu lộ liễu | Thương hiệu nổi tiếng, Thương hiệu nhái, Giải trí, Thư giãn, Nhái thương hiệu, Adidas, Puma, Panasonic, Sony, Converse, Tide, KFC
GUCCI viết ngược

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận