Home Chuyện Lạ Có Thật Tưng bừng đạp xe nude tại Anh

Tưng bừng đạp xe nude tại Anh

Mặc dù bị chính quyền không đồng tình nhưng những người tham gia không ngần ngại trút xiêm y và diễu hành trên xe đạp qua nhiều con phố.

Đây là lần thứ 5 sự kiện này được tổ chức. Ý tưởng của sự kiện này là những người tham gia được ‘thách thức để không mặc gì’. Tất cả những người tham gia sẽ đạp xe diễu hành qua Brighton và Hove để góp phần nâng cao nhận thức về những chấn thương với người đi xe đạp.
Tuy nhiên một số chính trị gia địa phương cho rằng đây không phải là một cách làm đúng. Người đứng đầu hội đồng Mary Mears nói trong một bức thư khiếu nại với cảnh sát rằng: “Tôi thấy thật khó khăn để có thể chấp nhận việc đi xe đạp trên phố mà không mặc gì. Đó là một hình thức vi phạm đầy khiếm nhã”.
Một trong những người đứng ra tổ chức – Nick Sayers cho hay: “Việc đạp xe này giống như một niềm vui, sự thân thiện. Điểm quan trọng là chúng tôi làm cho họ nhận thức được thế nào là những tổn thương với người đi xe đạp”.
Một số hình ảnh trong sự kiện đạp xe nude vừa được tổ chức tại Brighton, Anh:

Tưng bừng đạp xe nude tại Anh,br /
 Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân, diễu hành, phản đối

Tưngbr /
bừng đạp xe nude tại Anh, Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân,br /
 diễu hành, phản đối
Tưng bừng đạp xe nude tại Anh, Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe,br /
khỏa thân, diễu hành, phản đối

Tưngbr /
bừng đạp xe nude tại Anh, Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân,br /
 diễu hành, phản đối

Đông đảo các thành phần khác nhau tham gia sự kiện này

Tưng bừng đạp xe nude tại Anh,br /
 Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân, diễu hành, phản đối

Tưngbr /
bừng đạp xe nude tại Anh, Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân,br /
 diễu hành, phản đối
Tưng bừng đạpbr /
xe nude tại Anh, Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân, diễubr /
hành, phản đối

Họ không ngần ngại tham gia sự kiện mà không mặc gì

Tưng bừng đạp xe nude tại Anh, Phi thường - kỳbr /
quặc, nude, đạp xe, khỏa thân, diễu hành, phản đối
Tưng bừng đạpbr /
xe nude tại Anh, Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân, diễubr /
hành, phản đối

Tưng bừng đạp xe nude tại Anh, Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe,br /
 khỏa thân, diễu hành, phản đối

Tưngbr /
bừng đạp xe nude tại Anh, Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân,br /
 diễu hành, phản đối
Tưng bừng đạpbr /
xe nude tại Anh, Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân, diễubr /
hành, phản đối

Nhiều người còn thể hiện những hành động quá khích

Tưng bừng đạp xe nude tại Anh,br /
 Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân, diễu hành, phản đối

Tưngbr /
bừng đạp xe nude tại Anh, Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân,br /
 diễu hành, phản đối
Tưng bừng đạpbr /
xe nude tại Anh, Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân, diễubr /
hành, phản đối
Tưng bừng đạpbr /
xe nude tại Anh, Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân, diễubr /
hành, phản đối

Tưng bừng đạp xe nude tại Anh, Phi thường - kỳbr /
quặc, nude, đạp xe, khỏa thân, diễu hành, phản đối
Tưng bừng đạpbr /
xe nude tại Anh, Phi thường - kỳ quặc, nude, đạp xe, khỏa thân, diễubr /
hành, phản đối

 Họ cũng có những cách ngụy trang độc đáo
Buonchuyen.info – Theo 24h.com.vn

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận