Báo Oán

Đòi Nợ Máu

5
CHƯƠNG 11 Tháng Sáu 9, 2022
CHƯƠNG 10 Tháng Sáu 9, 2022

Oán Nghiệp

5
Phần 6 Tháng Năm 30, 2022
Phần 5 Tháng Năm 30, 2022

OÁN TÌNH KHÔNG NGUÔI

5
CHƯƠNG 7 Tháng Sáu 11, 2022
CHƯƠNG 6 Tháng Sáu 11, 2022

BA ĐỜI TRẢ NGHIỆP

5
Chap 5 Tháng Sáu 15, 2022
Chap 4 Tháng Sáu 15, 2022

TIẾT CANH CHÓ

3.7
Chương 7 Tháng Tư 14, 2023
Chương 6 Tháng Tư 14, 2023

Nghiệp Gia Truyền

3
Phần 5 Tháng Sáu 24, 2022
Phần 4 Tháng Sáu 24, 2022