Báo Thù

TẤM VÉ SỐ ĐỘC ĐẮC

5
Chương 5 Tháng Sáu 1, 2022
Chương 4 Tháng Sáu 1, 2022

NÉM ĐÁ GIẤU TAY

5
Chương 3 Tháng Sáu 20, 2022
Chương 2 Tháng Sáu 20, 2022

Hồn Về Báo Thù

4.3
Chương 9 Tháng Mười 21, 2023
Chương 8 Tháng Mười 21, 2023

Ngôi Mộ Quỷ

4
Chương 10 Tháng Mười Một 3, 2023
Chương 9 Tháng Mười Một 3, 2023

Trời Tru Đất Diệt

2
Chương 7 Tháng Mười 18, 2023
Chương 6 Tháng Mười 18, 2023