hồn ma

Hồn Ma Bà Hào

4.5
Chương 5 Tháng Mười Một 18, 2023
Chương 4 Tháng Mười Một 18, 2023

HỌ Ở XUNG QUANH

5
Chương 4 Tháng Bảy 26, 2022
Chương 3 Tháng Bảy 26, 2022

QUỶ NHẬP HỒN

5
Chương 8 Tháng Bảy 24, 2022
Chương 7.1 Tháng Bảy 24, 2022

MẸ CỦA OAN HỒN

5
Đoạn 8 Tháng Bảy 5, 2022
Đoạn 7 Tháng Bảy 5, 2022

Hồn Bà Quý

5
Chap 8 Tháng Bảy 3, 2022
Chap 7 Tháng Bảy 3, 2022

NÉM ĐÁ GIẤU TAY

5
Chương 3 Tháng Sáu 20, 2022
Chương 2 Tháng Sáu 20, 2022

TRINH NỮ TRONG HỒ SEN

0
Chương 3 Tháng Sáu 20, 2022
Chương 2 Tháng Sáu 20, 2022

BÓNG MA BÊN CẠNH CHỒNG TÔI

5
Chương 5 Tháng Sáu 20, 2022
Chương 4 Tháng Sáu 20, 2022

TRẢ NGHIỆP

5
Chap 16 Tháng Sáu 18, 2022
Chap 15 Tháng Sáu 18, 2022

Trộm Mộ Lệ Quỷ

0
Chương 8 Tháng Sáu 15, 2022
Chương 7 Tháng Sáu 15, 2022

Kí túc xá

5
CHƯƠNG 4 Tháng Sáu 15, 2022
Chương 3 Tháng Sáu 15, 2022

Đi Đêm

5
Chap 26 Tháng Sáu 13, 2022
Chap 25 Tháng Sáu 13, 2022

Câu chuyện Không Tên

4
Chương 13 Tháng Sáu 11, 2022
Chương 12 Tháng Sáu 11, 2022

SƯƠNG LẠNH ĐỒNG HOANG

5
CHƯƠNG 7 Tháng Sáu 10, 2022
CHƯƠNG 6 Tháng Sáu 10, 2022

Hình Nộm Không Đầu

4
Chương 6 Tháng Sáu 10, 2022
Chương 5 Tháng Sáu 10, 2022

BÓNG MA TRÊN LÔ CAO SU

0
Chap 5 Tháng Sáu 9, 2022
Chap 4 Tháng Sáu 9, 2022

Hồn Ma Chết Oan

5
Chương 3 Tháng Sáu 9, 2022
Chương 2 Tháng Sáu 9, 2022

Oán Khí Không Tan.

5
Chap 10 Tháng Sáu 6, 2022
Chap 9 Tháng Sáu 6, 2022

Bóng Ma Trong Kí Túc Xá

3
Chương 5 Tháng Sáu 3, 2022
Chương 4 Tháng Sáu 3, 2022

Bóng ma cô độc

5
Chap 7 Tháng Sáu 3, 2022
Chap 6 Tháng Sáu 3, 2022